Dostawa wyposażenia Karczmy widokowej na terenie Stacji Narciarskiej „Hawrań” w Jurgowie

Ogłoszenie w bazie konkurencyjności                                     03.06.2020

Zapytanie ofertowe                                                                           03.06.2020

Opis przedmiotu zamówienia – kalkulacja cenowa            03.06.2020

Projekt technologiczny – załącznik nr 1                                    03.06.2020

Formularz oferty – załącznik nr 2                                                  03.06.2020

Oświadczenie o spełnianiu warunków – załącznik nr 3     03.06.2020

Oświadczenie o braku powiązań – załącznik nr 4                   03.06.2020

Informacja o rozstrzygnięciu baza konkurencyjności          18.06.2020