Zapytanie ofertowe: Budowa Karczmy widokowej na terenie Stacji Narciarskiej”Hawrań” w Jurgowie”

 

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania – wybór oferty  29.03.2019

Ogłoszenie -budowa Karczmy                                                                      20.02.2019

Zapytanie ofertowe Budowa Karczmy widokowej                            20.02.2019

Opis przedmiotu zamówienia-zał. nr 1 do zapytanie                          20.02.2019

Formularz oferty zał. nr 2 do zapytania                                                    20.02.2019

TER zał. nr 3 do zapytania                                                                               20.02.2019

Oświadczenie o spełnianiu warunków zał. nr 4do zapytania       20.02.2019

Oświadczenie o braku powiązań zał. nr 5                                              20.02.2019

Wykaz robót zał. nr 6 do zapytania                                                           20.02.2019

Wykaz osób -załącznik nr 7 do zapytania                                             20.02.2019

 

 

 

 

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania – unieważnienie   26-09-2018

Ogłoszenie                                                                                                            05-09-2018

Zapytanie ofertowe -budowa Karczmy widokowej Jurgów        05-09-2018

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA zał. nr 1 do zapytania           05-09-2018

Formularz oferty zał. nr 2 do zapytania                                                  05-09-2018

TER zał. nr 3 do zapytania                                                                             05-09-2018

Oświadczenie o spełnianiu warunków zał. nr 4do zapytania      05-09-2018

Oświadczenie o braku powiązań zał. nr 5                                              05-09-2018

Wykaz robót zał. nr 6 do zapytania                                                           05-09-2018

Wykaz osób -załącznik nr 7 do zapytania                                            05-09-2018

 

 

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania-unieważnienie               31-08-2018

Ogłoszenie                                                                                                                     03-08-2018

Zapytania ofertowe Budowa Karczmy widokowej                                    03-08-2018

Opis przedmiotu zamówienia-zał. nr 1 do zapytanie                                03-08-2018

Formularz oferty zał. nr 2 do zapytania                                                            03-08-2018

TER zał. nr 3 do zapytania                                                                                     03-08-2018

Oświadczenie o spełnianiu warunków zał. nr 4do zapytania              03-08-2018

Oświadczenie o braku powiązań zał. nr 5                                                   03-08-2018

Wykaz robót zał. nr 6 do zapytania                                                             03-08-2018

Wykaz osób -załącznik nr 7 do zapytania                                               03-08-2018