Godziny otwarcia w okresie świątecznym

Wigilia (24 grudnia):                      9:00  – 16:00

Od 25 grudnia do 30 grudnia: 9:00 – 20:00

Sylwester (31 grudnia):               9:00 – 18:00

Nowy Rok:                                         9:00 – 20:00

Zapytanie ofertowe: Budowa Karczmy widokowej na terenie Stacji Narciarskiej”Hawrań” w Jurgowie”

 

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania – unieważnienie   26-09-2018

Ogłoszenie                                                                                                            05-09-2018

Zapytanie ofertowe -budowa Karczmy widokowej Jurgów        05-09-2018

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA zał. nr 1 do zapytania           05-09-2018

Formularz oferty zał. nr 2 do zapytania                                                  05-09-2018

TER zał. nr 3 do zapytania                                                                             05-09-2018

Oświadczenie o spełnianiu warunków zał. nr 4do zapytania      05-09-2018

Oświadczenie o braku powiązań zał. nr 5                                              05-09-2018

Wykaz robót zał. nr 6 do zapytania                                                           05-09-2018

Wykaz osób -załącznik nr 7 do zapytania                                            05-09-2018

 

 

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania-unieważnienie               31-08-2018

Ogłoszenie                                                                                                                     03-08-2018

Zapytania ofertowe Budowa Karczmy widokowej                                    03-08-2018

Opis przedmiotu zamówienia-zał. nr 1 do zapytanie                                03-08-2018

Formularz oferty zał. nr 2 do zapytania                                                            03-08-2018

TER zał. nr 3 do zapytania                                                                                     03-08-2018

Oświadczenie o spełnianiu warunków zał. nr 4do zapytania              03-08-2018

Oświadczenie o braku powiązań zał. nr 5                                                   03-08-2018

Wykaz robót zał. nr 6 do zapytania                                                             03-08-2018

Wykaz osób -załącznik nr 7 do zapytania                                               03-08-2018